Komu pomagamy?
Komu pomagamy?

Pomagamy dzieciom pracowników wszystkich służb publicznych, którzy zginęli albo zostali ranni w trakcie pełnienia swoich obowiązków, a także dzieciom pracowników służby zdrowia, którzy stracili życie albo ponieśli uszczerbek na zdrowiu, walcząc z pandemią Covid-19.

Dzieci i rodziny

Pomagamy dzieciom pracowników wszystkich służb publicznych, którzy zginęli albo zostali ranni w trakcie pełnienia swoich obowiązków.

Historie i sukcesy Podopiecznych

W Fundacji Dorastaj z Nami opiekujemy się dziećmi żołnierzy, strażaków, policjantów, ratowników górskich i medyków walczących z covid-19.

Pracownicy służb publicznych

Misja Fundacji ukierunkowane jest również na wzmacnianie szacunku dla pracy, poświęcenia i odwagi osób, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.

Potrzebuję pomocy

Jeśli Twój rodzic stracił życie lub zdrowie na służbie – zwróć się do nas!

Jak działamy
Ogólnopolski Program Pomocy Systemowej Koalicja: Razem dla Bohaterów
Program pomocowy dla dzieci i ich rodzin
Działania wzmacniające etos służb publicznych
Program dla pracowników służb i funkcjonariuszy: Służba i Pomoc
Siła Wsparcia Kobiet
Wystawa: Dla Ciebie zginął...
Wystawa: Dorastam z Wami
Pomóż, by chciało im się żyć
Życie to nie zabawa
Pomóż mi dorosnąć do nowego życia
Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nie Tata
Bohaterowie
Książka "Śmierć warta zachodu"
Album „Dorosnąć do śmierci”
Kim jesteśmy
O Fundacji

Nasza misja i działania

Zespół

Poznajmy się!

Partnerzy

Zobacz z kim współpracujemy

Sprawozdania

Zapoznaj się z naszymi sprawozdaniami

Raport zrównoważonego rozwoju

Sprawdź nasze obowiązania oraz plany na przyszłość w kontekście zarządzania tematami ESG.

Dla mediów

Pobierz materiały

Baza wiedzy
Poradniki
Spotkania z Bohaterami
Artykuły
Podcasty
Warsztaty
Aktualności
Publikacje

Polityka prywatności

W wykonaniu obowiązku stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej RODO informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Dorastaj z Nami z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 7, 00-893 Warszawa, wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361265, nr REGON: 142499736, NIP: 525-248-72-28.

W zakresie danych osobowych kontakt z Fundacją Dorastaj z Nami jest możliwy w następujący sposób:

  • pocztą elektroniczną: [email protected]

  • listownie na adres: Fundacja Dorastaj z Nami, ul. Ogrodowa 7, 00-893 Warszawa

  • telefonicznie pod numerem: +48 602 767 879

Fundacja Dorastaj z Nami dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób przetwarzania przez Fundację Dorastaj z Nami wszelkich danych osobowych, jakie zbieramy od Państwa.

Komunikacja z Państwem

Komunikację z Państwem (m.in. maile, listy, newslettery i inne materiały) będą Państwo otrzymywać od nas wyłącznie, jeżeli będą Państwo sobie tego życzyć. W związku z tym Fundacja Dorastaj z Nami będzie wykorzystywać tylko niezbędne informacje otrzymane od Państwa.

W każdym przypadku mogą Państwo zrezygnować z otrzymywanej korespondencji lub utrzymywania komunikacji z Państwem w dowolnym momencie pisząc na adres: [email protected] lub listownie na adres pocztowy podany powyżej.

Miejsce przechowywania danych osobowych

Wszystkie informacje, które Państwo przekazują Fundacji Dorastaj z Nami są przechowywane w bezpiecznych miejscach.

Udostępnianie danych osobowych

Fundacja Dorastaj z Nami udostępnia Państwa dane osobowe wyłącznie pracownikom Fundacji, którzy muszą znać te informacje, aby wykonywać swoje obowiązki służbowe.

Państwa dane osobowe mogą być też przekazywane organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Fundacja Dorastaj z Nami może udostępniać Państwa dane osobowe usługodawcom, z których usług Fundacja korzysta w celu m.in. wysyłki korespondencji pocztowej do Państwa. Ci usługodawcy są prawnie zobowiązani do zachowania poufności i bezpieczeństwa otrzymywanych danych osobowych oraz do korzystania z nich wyłącznie zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Fundacji Dorastaj z Nami.

Fundacja nie przekazuje Państwa danych osobowych innym osobom i podmiotom.

Czas przechowywania danych osobowych

Fundacja Dorastaj z Nami nie przechowuje Państwa danych osobowych w żadnym celu lub celach dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym także dla celów spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

W niektórych przypadkach mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia Państwa danych osobowych. Fundacja Dorastaj z Nami może także anonimizować Państwa dane osobowe (aby nie można było ich powiązać
z Państwa osobą).

Prawo do bycia poinformowanym o zbieraniu danych

Mają Państwo prawo do bycia poinformowanym o sposobie zbierania i przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację Dorastaj z Nami wraz z informacjami o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych oraz informacjami o Państwa prawach w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie znajdują się w niniejszym dokumencie.

Prawo do dostępu do danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do zgromadzonych przez Fundację Dorastaj z Nami informacji dotyczących Państwa. Na mocy tego prawa Fundacja może poinformować Państwa, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane i zapewnić Państwu dostęp do tych danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych

Jeżeli Państwa dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, mają Państwo prawo do ich poprawienia i uaktualnienia. Jeżeli Fundacja Dorastaj z Nami ujawniła Państwa dane usługodawcom (informacja powyżej), to w miarę możliwości poinformujemy te strony o aktualizacji Państwa danych osobowych. Możecie Państwo aktualizować przechowywane przez Fundację dane osobowe, kontaktując się z nami jednym ze sposobów opisanych powyżej.

Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych

Jeżeli nie ma powodu, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo zażądać usunięcia tych danych. Okoliczności, w których można zażądać wyegzekwowania prawa do „bycia zapomnianym”, dotyczą sytuacji, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, do których zostały pierwotnie zebrane lub przetwarzane i sytuacji, gdy wycofano zgodę na przetwarzanie danych.

W zakresie, jakim udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane lub do czasu wycofania tej zgody.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne niemniej jednak konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może być brak możliwości otrzymywania informacji i innych materiałów od Fundacji Dorastaj z Nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać „zablokowania” lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Na Państwa żądanie Fundacja Dorastaj z Nami zaprzestanie dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Jeżeli zechcą Państwo przenieść dotyczące Was dane osobowe lub sporządzić kopię tych danych na własny użytek, macie Państwo prawo zażądać przeniesienia Państwa danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo żądać od Fundacji Dorastaj z Nami zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych.

Mogą Państwo wykonać prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, zaznaczając właściwe pola na formularzach, których używamy do korespondencji z Państwem.

Mogą Państwo również skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, kontaktując się z Fundacją Dorastaj z Nami: [email protected]

Postępowanie w przypadku niezadowolenia

Fundacja Dorastaj z Nami zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Państwa prywatności. Jeżeli jednak będą Państwo niezadowoleni ze sposobu zbierania lub przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację Dorastaj z Nami lub chcieliby zasięgnąć dodatkowych informacji na temat Państwa praw, zapraszamy do kontaktu z Fundacja Dorastaj z Nami:

  • pocztą elektroniczną: [email protected]

  • listownie na adres: Fundacja Dorastaj z Nami, ul. Ogrodowa 7, 00-893 Warszawa

Wyrażamy wolę współpracy z Państwem nad rozwiązaniem ewentualnych problemów i postaramy się niezwłocznie odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Bezpieczeństwo danych

Fundacja Dorastaj z Nami wdrożyła środki mające na celu ochronę prywatności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które muszą znać te informacje i zostali przeszkoleni
w zakresie przestrzegania zasad poufności.

Fundacja Dorastaj z Nami zapewnia, że Państwa dane osobowe nie zostaną zmienione, uszkodzone ani udostępnione nieuprawnionym osobom trzecim.

Zmiany w Polityce prywatności Fundacji Dorastaj z Nami

Niniejsza polityka prywatności może podlegać okresowym modyfikacjom. Wszelkie zmiany wprowadzane w niniejszej polityce będą publikowane.